Soru  : Çalışan personele nakit olarak verilen yemek parası Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8. maddesinde belirtilen ücret istisnası kapsamında değerlendirilebilir mi?
Cevap : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8. bendinde; “Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler” vergiden istisna edilmiştir. İşveren çalışanlarına yemeği iş yerinde verebileceği gibi dışarıda verebilmektedir.
İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin KDV hariç 10,00 YTL’ yi (270 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2009 yılında uygulanmak üzere) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakten yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecektir.
Konuyla ilgili olarak 26/07/1995 tarih 22355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 186 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 2/a bölümünde; “…söz konusu istisna hükmünün uygulanmasında;
·       İşverenlerce yemek bedeli, doğrudan yemek verme hizmetini sağlayan veya bu işe aracılık eden kuruluşa ödenecek (hizmet erbabına ödenmeyecek),
·       Yemek bedelinin fiilen çalışılan günlere ait bir günlük tutarı 100 bin lirayı (270 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2009 yılında uygulanmak üzere 10,00 TL)  aşmayacak veya aşması halinde aşan kısım tevkifata tutulacaktır.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, personele yemek bedelinin nakden ödenmesi halinde yapılan bu ödemelerin tamamının ücret sayılarak Gelir Vergisi Kanununun 94/1. maddesine göre tevkifat yapılarak vergilendirilmesi gerekmektedir.
 
Yazdırılabilir format için tıklayınız.

Ekonomi Bülteni

Para Piyasaları

Döviz Alış Satış
USD 13.3974 13.4510
EUR 15.1732 15.2340
GBP 17.7995 17.9317
AUD 9.4627 9.6258
CAD 10.4290 10.5549
CHF 14.5084 14.6454
SEK 1.4704 1.4901
DKK 2.0373 2.0535
NOK 1.4734 1.4877
web tasarιm izmir