(I) SAYILI TARİFE

 


Motor Silindir Hacmi (cm³)

 

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

 

1 - 3 yaş

 

4 - 6 yaş

 

7 - 11 yaş

 

12 - 15 yaş

 

16 ve yukarı yaş

 

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 

1300 cm³ve aşağısı

 

591,00

 

412,00

 

231,00

 

175,00

 

63,00

 

1301 - 1600 cm³e kadar

 

945,00

 

709,00

 

412,00

 

291,00

 

112,00

 

1601 - 1800 cm³e kadar

 

1.667,00

 

1.304.,0

 

786,00

 

469,00

 

182,00

 

1801 - 2000 cm³e kadar

 

2.626,00

 

2.024,00

 

1.189,00

 

709,00

 

280,00

 

2001 - 2500 cm³e kadar

 

3.939,00

 

2.860,00

 

1.787,00

 

1.068,00

 

423,00

 

2501 - 3000 cm³e kadar

 

5.491,00

 

4.777,00

 

2.985,00

 

1.607,00

 

591,00

 

3001 - 3500 cm³e kadar

 

8.362,00

 

7.524,00

 

4.553,00

 

2.263,00

 

831,00

 

3501 - 4000 cm³e kadar

 

13.147,00

 

11.352,00

 

6.686,00

 

2.985,00

 

1.1189,00

 

4001 cm³ve yukarısı

 

21.516,00

 

16.135,00

 

9.556,00

 

4.296,00

 

1.667,00

 

2- Motosikletler

 

100 - 250 cm³e kadar

112,00

85,00

63,00

40,00

17,00

 

251 - 650 cm³e kadar

231,00

175,00

112,00

63,00

40,00

 

651 - 1200 cm³e kadar

591,00

352,00

175,00

112,00

63,00

 

1201 cm³ve yukarısı

1.429,00

945,00

591,00

469,00

231,00

 

 

 

(II) SAYILI TARİFE

 

 

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

 

1 - 6 yaş

 

7 - 15 yaş

 

16 ve yukarı yaş

 

1) Minibüs

 

709,00

 

469,00

 

231,00

 

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

 

1900 cm³ve aşağısı

 

945,00

 

591,00

 

352,00

 

1901 cm³ve yukarısı

 

1.429,00

 

945,00

 

591,00

 

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

 

25 kişiye kadar

 

1.787,00

 

1.068,00

 

469,00

 

26 - 35 kişiye kadar

 

2.143,00

 

1.787,00

 

709,00

 

36 - 45 kişiye kadar

 

2.384,00

 

2.024,00

 

945,00

 

46 kişi ve yukarısı

 

2.860,00

 

2.384,00

 

1.429,00

 

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

 

1.500 kg.'a kadar

 

637,00

 

385,00

 

209,00

 

1.501 - 3.500 kg'a kadar

 

1.286,00

 

678,00

 

423,00

 

3.501 - 5.000 kg'a kadar

 

1.930,00

 

1.460,00

 

637,00

 

5.001 - 10.000 kg'a kadar

 

2.143,00

 

1.654,00

 

855,00

 

10.001 - 20.000 kg'a kadar

 

2.574,00

 

1.947,00

 

1.286,00

 

20.001 kg ve yukarısı

 

3.220,00

 

2.338,00

 

1.497,00

 

 

 

(IV) SAYILI TARİFE

 

 

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

 

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

 

1 - 3 yaş

 

4 - 5 yaş

 

6 - 10 yaş

 

11 ve yukarı yaş

 

Uçak ve helikopterler

 

1.150 kg'a kadar

 

10.853,00

 

8.679,00

 

6.509,00

 

5.206,00

 

1.151 - 1.800 kg.'a kadar

 

16.283,00

 

13.023,00

 

9.768,00

 

7.814,00

 

1.801 - 3.000 kg.'a kadar

 

21.712,00

 

17.369,00

 

13.023,00

 

10.420,00

 

3.001 - 5.000 kg.'a kadar

 

27.143,00

 

21.712,00

 

16.283,00

 

13.023,00

 

5.001 - 10.000 kg.'a kadar

 

32.572,00

 

26.057,00

 

19.541,00

 

15.631,00

 

10.001 - 20.000 kg.'a kadar

 

38.002,00

 

30.401,00

 

22.798,00

 

18.234,00

 

20.001 kg. ve yukarısı

 

43.431,00

 

34.742,00

 

26.057,00

 

20.845,00

 

 

Yazdırılabilir format için tıklayınız.
2017 yılı Usulsüzlük Cezaları
2017 Yılı Bazı Damga Vergisi Oranları
2016 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları
2016 Yılı Bazı Damga Vergisi Oranları
2016 Yılı Gelirlerine Uygulanan Gelir Vergisi Tarifesi
2016 Yılı SSK Tavan ve Taban Prime Esas Kazanç Tutarları
2016 Yılı Mesken Kiralarında İstisna Haddi
2016 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri
2016 Yılı Genel Usulsüzlük Cezaları
2016 Yılı 2. Yarı Yurt İçi Harcırahlar
2016 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları :
2016 Yılı Asgari Ücretler
2016 Yılı Yurt İçi Harcırahlar
2016 Yılı Yurt Dışı Harcırahlar
2015 Yılı Asgari Ücretler
2015 Yılı Bazı Damga Vergisi Oranları
2015 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları
2015 Yılı Gelir Vergisi Oranları
2015 Yılı Yurt İçi Harcırahlar
2015 Yılı Yurt Dışı Harcırahlar
TÜFE-ÜFE Fiyat Endeksleri
2015 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanları
2015 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi
Asgari Yıllık Ücretli İzin Süreleri
2015 Yılı Mesken Kiralarında İstisna Haddi
Hizmet Sözleşmesi Feshinde Bildirim Süreleri
4/a Kapsamında (SSK) Sigortalıların Prim Oranları
4/b Kapsamında (Bağ-Kur) Sigortalıların Prim Oranları
4/a (SSK) Kapsamında Çalışan Emeklilerin Prim Oranları
4/b (Bağ-Kur) Kapsamında Çalışan Emeklilerin Prim Oranları
İsteğe Bağlı Sigortalıların Prim Oranları
2015 Yılı SGK Prim Alt ve Üst Sınırı
2015 Yılı Ücretlerde Yemek İstisna Haddi
Yıllar İtibariyle Yeniden Değerleme Oranları
Gecikme Faizi - Gecikme Zammı Oranları
Tecil Faiz Oranı
2015 Yılı Genel Usulsüzlük Cezaları
2015 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları
Ücretler, Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırı
Amortisman Ayırma Sınırı
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları
2015 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri
Emlak Vergisi Oranları
Bilânço Esasına Göre Defter Tutma Hadleri
Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı
Merkez Bankası İskonto ve Reeskont Faiz Oranları

Ekonomi Bülteni

Para Piyasaları

Döviz Alış Satış
USD 32.7580 32.8893
EUR 35.0219 35.1622
GBP 41.3578 41.6649
AUD 21.6687 22.0422
CAD 23.8231 24.1107
CHF 36.6128 36.9586
SEK 3.1034 3.1449
DKK 4.6886 4.7258
NOK 3.0972 3.1274
web tasarιm izmir