01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ VERGİDEN MÜSTESNA YURT DISI HARCIRAH GÜNDELİKLERİ VE YENİ ÜCRET ARALIKLARI :

 

Gündelik uygulamasında dikkat edilecek hususlar:

1. Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı hallerde bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır. İstisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda aşan kısım, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulacaktır.

2. Yurt dışı gündeliklerin TL cinsinden tahakkuku, yabancı paranın T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınarak yapılmalıdır.

3. Türkiye'den her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların %50 attırılması suretiyle hesaplanır.

4. Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik tutarı kalış süresiyle orantılı olarak dikkate alınmalıdır.

 

 

ÜLKELER

 

AYLIK BRÜT ÜCRETLER (TL)

 

 

 

 

 

 

 

(PARA BİRİMLERİ)

I

II

III

IV

V

VI

 

 

 

 

 

 

 

 1.994,87 -

1.980,59 -

1.901,28 -

1.766,46 -

1.314,01

1.314,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

ve Daha

1.994,86

1.980,58

1.901,27

1.766,45

ve Daha

 

 

 

 

 

 

 

Fazlası

TL Arası

TL Arası

TL Arası

TL Arası

Azı

A.B.D ( ABD Doları)

182

146

124

117

110

93

 

 

 

 

 

 

 

Almanya (Euro)

164

131

111

105

99

83

 

 

 

 

 

 

 

Avustralya (Avustralya Doları)

283

227

192

181

171

143

 

 

 

 

 

 

 

Avusturya (Euro)

166

132

112

106

100

84

 

 

 

 

 

 

 

Belçika (Euro)

161

128

109

103

97

81

 

 

 

 

 

 

 

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

988

838

791

746

627

 

 

 

 

 

 

 

Finlandiya (Euro)

148

119

100

95

90

74

 

 

 

 

 

 

 

Fransa (Euro)

160

127

108

102

96

81

 

 

 

 

 

 

 

Hollanda (Euro)

156

125

106

100

94

80

 

 

 

 

 

 

 

İngiltere (Sterlin)

115

91

78

74

69

59

 

 

 

 

 

 

 

İrlanda (Euro)

155

124

105

99

94

78

 

 

 

 

 

 

 

İspanya (Euro)

158

126

107

101

95

80

 

 

 

 

 

 

 

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

1.085

919

867

819

687

 

 

 

 

 

 

 

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

226

192

181

171

143

 

 

 

 

 

 

 

İtalya (Euro)

152

122

104

98

92

77

 

 

 

 

 

 

 

Japonya (Yapon Yeni)

31.405

25.127

21.235

20.118

18.901

15.914

 

 

 

 

 

 

 

Kanada (Kanada Doları)

244

195

165

156

147

125

 

 

 

 

 

 

 

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

40

35

33

31

25

 

 

 

 

 

 

 

Lüksemburg (Euro)

161

128

109

103

97

82

 

 

 

 

 

 

 

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

952

808

762

719

604

 

 

 

 

 

 

 

Portekiz (Euro)

155

124

105

99

93

78

 

 

 

 

 

 

 

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

617

492

418

395

372

313

 

 

 

 

 

 

 

Yunanistan (Euro)

158

126

107

101

95

80

 

 

 

 

 

 

 

Kosova (Euro)

123

98

83

78

74

63

 

 

 

 

 

 

 

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

101

86

81

76

65

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Ülkeler (ABD Doları)

157

125

106

100

95

80

Yazdırılabilir format için tıklayınız.
2017 yılı Usulsüzlük Cezaları
2017 Yılı Bazı Damga Vergisi Oranları
2016 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları
2016 Yılı Bazı Damga Vergisi Oranları
2016 Yılı Gelirlerine Uygulanan Gelir Vergisi Tarifesi
2016 Yılı SSK Tavan ve Taban Prime Esas Kazanç Tutarları
2016 Yılı Mesken Kiralarında İstisna Haddi
2016 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri
2016 Yılı Genel Usulsüzlük Cezaları
2016 Yılı 2. Yarı Yurt İçi Harcırahlar
2016 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları :
2016 Yılı Asgari Ücretler
2016 Yılı Yurt İçi Harcırahlar
2016 Yılı Yurt Dışı Harcırahlar
2015 Yılı Asgari Ücretler
2015 Yılı Bazı Damga Vergisi Oranları
2015 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları
2015 Yılı Gelir Vergisi Oranları
2015 Yılı Yurt İçi Harcırahlar
2015 Yılı Yurt Dışı Harcırahlar
TÜFE-ÜFE Fiyat Endeksleri
2015 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanları
2015 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi
Asgari Yıllık Ücretli İzin Süreleri
2015 Yılı Mesken Kiralarında İstisna Haddi
Hizmet Sözleşmesi Feshinde Bildirim Süreleri
4/a Kapsamında (SSK) Sigortalıların Prim Oranları
4/b Kapsamında (Bağ-Kur) Sigortalıların Prim Oranları
4/a (SSK) Kapsamında Çalışan Emeklilerin Prim Oranları
4/b (Bağ-Kur) Kapsamında Çalışan Emeklilerin Prim Oranları
İsteğe Bağlı Sigortalıların Prim Oranları
2015 Yılı SGK Prim Alt ve Üst Sınırı
2015 Yılı Ücretlerde Yemek İstisna Haddi
Yıllar İtibariyle Yeniden Değerleme Oranları
Gecikme Faizi - Gecikme Zammı Oranları
Tecil Faiz Oranı
2015 Yılı Genel Usulsüzlük Cezaları
2015 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları
Ücretler, Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırı
Amortisman Ayırma Sınırı
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları
2015 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri
Emlak Vergisi Oranları
Bilânço Esasına Göre Defter Tutma Hadleri
Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı
Merkez Bankası İskonto ve Reeskont Faiz Oranları

Ekonomi Bülteni

Para Piyasaları

Döviz Alış Satış
USD 32.9811 33.1133
EUR 35.8999 36.0438
GBP 42.5470 42.8630
AUD 21.9399 22.3182
CAD 23.9440 24.2331
CHF 36.9896 37.3390
SEK 3.0816 3.1229
DKK 4.8042 4.8423
NOK 3.0295 3.0590
web tasarιm izmir