SGK Prim Sınırları

Alt Sınır

Üst Sınır                                           

01.01.2015 - 30.06.2015

GÜNLÜK: 40,05 TL; AYLIK: 1.201,50 TL

GÜNLÜK: 260,30 TL; AYLIK: 7.809,90 TL

01.07.2015 - 31.12.2015

GÜNLÜK: 42,45 TL; AYLIK: 1.273,50 TL

GÜNLÜK: 275,93 TL; AYLIK: 8.277,90 TL

 

 

SGK Prim Sınırları

Alt Sınır

Üst Sınır                                           

01.01.2014 - 30.06.2014

GÜNLÜK: 35,70 TL; AYLIK: 1.071,00 TL

GÜNLÜK: 232,05 TL; AYLIK: 6.961,50 TL

01.07.2014 - 31.12.2014

GÜNLÜK: 37,80 TL; AYLIK: 1.134,00 TL

GÜNLÜK: 245,70 TL; AYLIK: 7.371,00 TL

 


SGK Prim Sınırları

Alt Sınır

Üst Sınır

01.01.2013 - 30.06.2013

GÜNLÜK: 32,62 TL; AYLIK: 978,60 TL

GÜNLÜK: 212,03 TL; AYLIK: 6.360,90 TL

01.07.2013 - 31.12.2013

GÜNLÜK: 34,05 TL; AYLIK: 1.021,50 TL

GÜNLÜK: 221,33 TL; AYLIK: 6.639,90 TL

 

 

SGK Prim Sınırları

Alt Sınır

Üst Sınır

01.01.2012 - 30.06.2012

GÜNLÜK: 29,55 TL; AYLIK: 886,50 TL

GÜNLÜK: 192,08 TL; AYLIK: 5.762,40 TL

01.07.2012 - 31.12.2012

GÜNLÜK: 31,35 TL; AYLIK: 940,50 TL

GÜNLÜK: 203,78 TL; AYLIK: 6.113,40 TL

 

 

 


SGK Prim Sınırları

Alt Sınır

Üst Sınır

01.01.2011 - 30.06.2011

GÜNLÜK: 26,55 TL; AYLIK: 796,50 TL

GÜNLÜK: 172,58 TL; AYLIK: 5.177,40 TL

01.07.2011 - 31.12.2011

GÜNLÜK: 27,90 TL; AYLIK: 837,00 TL

GÜNLÜK: 181,35 TL; AYLIK: 5.440,50 TL

 

Yazdırılabilir format için tıklayınız.
2017 yılı Usulsüzlük Cezaları
2017 Yılı Bazı Damga Vergisi Oranları
2016 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları
2016 Yılı Bazı Damga Vergisi Oranları
2016 Yılı Gelirlerine Uygulanan Gelir Vergisi Tarifesi
2016 Yılı SSK Tavan ve Taban Prime Esas Kazanç Tutarları
2016 Yılı Mesken Kiralarında İstisna Haddi
2016 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri
2016 Yılı Genel Usulsüzlük Cezaları
2016 Yılı 2. Yarı Yurt İçi Harcırahlar
2016 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları :
2016 Yılı Asgari Ücretler
2016 Yılı Yurt İçi Harcırahlar
2016 Yılı Yurt Dışı Harcırahlar
2015 Yılı Asgari Ücretler
2015 Yılı Bazı Damga Vergisi Oranları
2015 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları
2015 Yılı Gelir Vergisi Oranları
2015 Yılı Yurt İçi Harcırahlar
2015 Yılı Yurt Dışı Harcırahlar
TÜFE-ÜFE Fiyat Endeksleri
2015 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanları
2015 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi
Asgari Yıllık Ücretli İzin Süreleri
2015 Yılı Mesken Kiralarında İstisna Haddi
Hizmet Sözleşmesi Feshinde Bildirim Süreleri
4/a Kapsamında (SSK) Sigortalıların Prim Oranları
4/b Kapsamında (Bağ-Kur) Sigortalıların Prim Oranları
4/a (SSK) Kapsamında Çalışan Emeklilerin Prim Oranları
4/b (Bağ-Kur) Kapsamında Çalışan Emeklilerin Prim Oranları
İsteğe Bağlı Sigortalıların Prim Oranları
2015 Yılı SGK Prim Alt ve Üst Sınırı
2015 Yılı Ücretlerde Yemek İstisna Haddi
Yıllar İtibariyle Yeniden Değerleme Oranları
Gecikme Faizi - Gecikme Zammı Oranları
Tecil Faiz Oranı
2015 Yılı Genel Usulsüzlük Cezaları
2015 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları
Ücretler, Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırı
Amortisman Ayırma Sınırı
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları
2015 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri
Emlak Vergisi Oranları
Bilânço Esasına Göre Defter Tutma Hadleri
Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı
Merkez Bankası İskonto ve Reeskont Faiz Oranları

Ekonomi Bülteni

Para Piyasaları

Döviz Alış Satış
USD
EUR
GBP
AUD
CAD
CHF
SEK
DKK
NOK
web tasarιm izmir